O mnie

Barbara Chojnowska-Ligęska


Jestem psychologiem, psychoterapeutą, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień, biegłym sądowym w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

 

 

 

Edukacja, kursy, szkolenia:

1997 - 2002 - Psychologia, studia magisterskie, Uniwersytet Śląski w Katowicach;

2003 - 2005 - Psychokorekcja Zaburzeń Zachowania Dzieci i Młodzieży, studia podyplomowe, Uniwersytet Śląski w Katowicach;

2004 - Szkolenie w diagnozie klinicznej DSM-IV-TR w Krakowie;

2006 - Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie;

2007-2008 - Szkolenie z Nowoczesnych Metod Diagnozowania i Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Broku;

2009 - Szkolenie dotyczące terapii sprawców przemocy domowej (model Duluth);

2011-2013- pierwszy stopień szkolenia z psychodramy, socjometrii oraz psychodramatycznej terapii grupowej w Psychodrama Instytute For Europe i Stowarzyszeniu Polski Instytut Psychodramy w Krakowie;

2011-2015 - Całościowy kurs psychoterapii, studia podyplomowe, Śląska Szkoła Psychoterapii w Gliwicach, kurs atestowany przez Sekcję Naukową Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

Doświadczenia zawodowe:

 • Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Goleszowie
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Skoczowie
 • Biegły sądowy z zakresu psychologii przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej
 • Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Skoczowie
 • Biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej
 • Poradnia Leczenia Uzależnień w Kętach
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego w Cieszynie
 • Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Skoczowie
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Skoczowie
 • Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Cieszynie

 

Członkostwo:

 • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne,
 • Sekcja Naukowa Psychoterapii PTP,
 • Śląskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów.